Анонс:

Діти за довкілля

9-10 жовтня в місті Сарни відбудеться Всеукраїнський екологічний форум «Діти за довкілля: Майбутнє обираємо Ми!»

Інформація про ГО

Дитяча громадська організація екоклуб «Паросток» створена у липні 2011 року. Основною метою діяльності екоклубу є безпосередня участь молодіжної та дитячої громадськості у справах поліпшення екологічної ситуації у місті Сарни і районі, екологічна просвіта та виховання, різноманітні заходи та акції направлені на формування екологічної культури, інформування широких верств населення через засоби масової інформації про стан екології в районі. Девіз екоклубу: «Дій локально–мисли глобально». Основна ідея екоклубу: «Багато маленьких справ, зроблених багатьма маленькими людьми в багатьох країнах світу, зможуть змінити обличчя Всесвіту».

Предметом діяльності екоклубу є:

  • сприяння збереження життєдіяльності природнього середовища;
  • формування нового екологічного мислення, свідоме ставлення громадян до природи, розуміння особистої відповідальності кожного за стан довкілля, виховання почуття патріотизму, любові до рідної природи, прагнення зберегти її в ім’я теперішнього та майбутнього поколінь;
  • організація та проведення конференцій, семінарів, зустрічей;
  • видання газети, бюлетнів, плакатів з екологічним змістом;
  • організація та проведення природоохоронної діяльності;
  • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи за збереження чистого довкілля;
  • сприяння розвитку екологічної культури.

Екоклуб нараховує наразі 147 членів. Вищим органом екоклубу є Загальні збори, які скликаються не менше одного разу на два роки. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні не менше 2/3 членів екоклубу. Між зборами керує роботою екоклубу Рада екоклубу, яка обирається раз на два роки і є підзвітна Загальним зборам.

Члени екоклубу приймали активну участь в якості партнерів в Проекті ГЕФ ПМГ «Формування екологічної культури та свідомості у школярів через запровадження роботи «Зелених кінотеатрів», що впроваджувався з 21.01.2011 по 12.01.2012 року. Цей проект виконував завдання підвищення екологічної культури щодо проблематики змін клімату, втрат біорізноманіття серед школярів шляхом створення «Зелених кінотеатрів» в школах.

З 01.04.2012 по 30.09.2012 року розпочався Проект ГЕФ ПМГ «Екологічна освіта дітей – запорука майбутнього нашої Планети». Основною метою даного Проекту є підвищення екологічної освіченості та екологічної культури щодо проблематики зміни клімату шляхом заснування Еколого-інформаційного центру в Сарненській гімназії.