Анонс:

Діти за довкілля

9-10 жовтня в місті Сарни відбудеться Всеукраїнський екологічний форум «Діти за довкілля: Майбутнє обираємо Ми!»

2 лютого Всесвітній день водно-болотних угідь

    Це день, з якого в 1971 році розпочала свій відлік Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (відома під назвою Рамсарська конвенція за назвою міста заснування - Рамсар, що в Ірані). 29 жовтня 1996 р. після схвалення Верховною Радою відповідного закону, Україна поновила своє членство з часів СРСР і входить в число 150 країн - Договірних сторін Конвенції.

   Згідно із статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм - природних або штучних‚ постійних або тимчасових‚ стоячих або проточних‚ прісних‚ солонкуватих або солоних‚ включаючи морські акваторії‚ глибина яких не перевищує шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо.

    Водно-болотні угіддя (ВБУ) мають велике як природне, так і соціокультурне значення. У планетарному аспекті велике екологічне значення мають висока акумулятивна і продук­тивна здатність водно-болотних угідь, їх сполучна функція між суходільними та водними ти­пами екосистем. Виключне екологічне значення водно-болотні угіддя мають як місця перебу­вання для 2/3 усіх видів рослин і тварин, як ділянки продукування біомаси та кисню, як природні резервуари та фільтри очищення води.

   Основна гідрологічна роль ВБУ полягає у перерозподілі стоку та впливі на різні форми водного режиму. ВБУ акумулюють вологу, переводять поверхневий стік у підземний, знижують висоту паводкової хвилі, збільшуючи тривалість паводку, та сприяють попередженню катаст­рофічних явищ. ВБУ збільшують величину мінімального стоку річок у посушливі періоди. У південних районах України вони зменшують прояви засолення внаслідок поповнення водо­носних горизонтів прісними водами. Коренева система водної та коловодної рослинності закріплює береги річок, озер та морського узбережжя. Інтенсивне накопичення наносів пере­шкоджає розвитку ерозійних процесів. Густа рослинність зменшує швидкість течії, відфільтро­вує забруднення, зменшує каламутність води, що в свою чергу лімітує продуктивність планк­тону. Здатність водно-болотної рослинності та ґрунтів до утримування органічних речовин допомагає зменшити евтрофікацію водойм, яка призводить до посиленого росту водоростей, зменшення вмісту кисню у воді і, як наслідок, виникнення заморних явищ. Водно-болотна рослинність накопичує важкі метали, пестициди та інші токсичні речовини, очищуючи воду.

   Урок – конференція відбувся в Сарненській ЗОШ І-ІІІст. №4 для учнів 7- 9 класів , його провела співробітник Рівненського природного заповідника Познік Т.П. Старшокласники ознайомилися з водно-болотними угіддями Рівненщини та їх цінністю  для природного середовища. Розглянули представників фауни та флори болотних масивів Рівненського природного заповідника. А на завершення  відбулася вікторина з даної теми, де всі учасники отримали пам’ятні подарунки – наклейки. У школі діє фотовиставка присвячена водно-болотним угіддям РПЗ.

Оксана Морозюк, координатор роботи

екологічного клубу «Паросток  forever»